top of page

UTDANNING: YIN YOGA

img_0113.jpg

EN GRUNNLEGGENDE UTDANNING I YIN YOGA -THE SLOW YOGI WAY

THE QUIET PRACTICE

Med utgangspunkt i det spirituelle lærer du å undervise yoga for avspenning. Her er vi opptatt av å sanse og oppleve. Moderne forskning og vestlig medisin er svært nyttig, men ikke et utgangspunkt for denne fordypningen. Her er vi opptatt av å føle, og å stole på det vi føler heller enn å fôre intellektet med enda mer informasjon.

 

 

Yin Yoga kan heale oss på ulike måter, gjennom stillheten vi lander inn i, strekkene inn i bindevevet, energiflyten i meridianene som stimuleres og velværefølelsen Yin Yoga gir oss som i seg selv er ren healing og ofte bidrar til store endringer i kropp, sjel og sinn.

Denne utdanningen er for deg som ønsker å fordype deg i Yin Yoga, enten det bare er for din egen del, eller fordi du ønsker å kunne undervise andre. 

Dette er en grunnleggende innføring i Yin Yoga og passer for deg som nå starter denne reisen og gjerne går med et ønske om å kunne dele Yin Yoga med andre ved å trygt kunne guide gjennom både stillinger, pust og avspenning.

img_9875.jpg

 

Stillheten

 

Denne er så viktig for oss, men vi er ofte litt redde for å møte den. Det er i stillheten svarene ligger, svarene som vi har i oss, men som vi i alltid lytter til. De fleste av oss tilbringer en del tid på å løpe fra oss selv. Ofte er det for vondt å stoppe opp og lytte inn. Vi øver på å gjøre stillheten til et trygt sted å være. Stillhet er i seg selv et av de mest kraftfulle verktøyene vi har, spesielt i en tid full av støy og uro, som er den verdenen vi lever i.

 Yin-stillingene

 

Vi går gjennom de viktigste Yin-stillingene og ser på hva disse gjør for kroppen, hvordan vi kan tilpasse stillingene til ulike kropper med ulike behov og hvordan vi kan benytte utstyr som tepper, puter og klosser i Yin Yoga. Du øver på å sette sammen ulike sekvenser som du underviser for de andre i gruppen.

Meridianene & Bindevev

 

Gjennom å forstå det grunnleggende rundt kroppens meridianer jobber bevisst vi med Yin Yoga for å påvirke vår fysiske og mentale helse. Meridianene er de subtile energibanene i kroppen slik de ses med utgangspunkt i kinesisk medisin. Vi ser på hvor og hvordan energibanene løper gjennom kroppen, de energetiske punktene langs banene, hvordan meridianene er relatert til kroppens organer, hvordan vi påvirkes emosjonelt når det oppstår ubalanser i flyten og hvordan alt dette er relatert til Yin Yoga. Hva er bindevevets funksjon i kroppen og hvordan påvirker vi dette ved å praktisere Yin Yoga?

Hverdagsdaosime

 

Når vi ser på Daoismen som en livsfilosofi kan vi hente mye kunnskap og inspirasjon herfra som kan være til stor nytte i hverdagen og våre liv. Yin Yoga kommer fra den kinesiske tradisjonen og noe av filosofien fra Daoismen er svært viktig og en tydelig del av Yin-praksisen. 

 Hva er Yin Yoga

 

Det er viktig å kjenne til Yin Yogaens opprinnelse. Hvor kommer denne formen for yoga fra, hva er filosofien bak. Vi ser også på hva denne yogaformen gjør for kropp, sjel og sinn. Og vi ser på hva en jevn Yin-praksis gjør med måten vi møter selve livet på.

 Filosofien

 

Yin Yoga kommer fra den kinesiske Daoismen. Her er temaene Yin & Yang, Chi/livskraft, Wu Wei og aksept. Daoismen som livsfilosofi ligger som en grunnmur i Yin-praksisen. Når vi lærer noen av grunnprinsippene i denne vakre filosofien vil den også begynne å påvirke hverdagen og måten vi er tilstede i livet på.

 

Pusten

Hva gjør vi med den viktige pusten, hvordan benytter vi oss av denne når vi praktiserer Yin Yoga. Vi ser på hvordan vi bruker pusten for å hjelpe kroppen til ro og avspenning med enkle teknikker. 

  

Din egen praksis

 

Du lærer å sette skape dine egne ritualer. Vi er alle ulike og trenger derfor ulike former for healing. Dine egne ritualer er de du praktiserer der hjemme, og vil derfor også danne grunnlaget for ritualene og seremoniene du holder for andre.

img_9874.jpg

HVEM ER UTDANNINGEN FOR

  • For alle som er interesserte i å fordype seg i Yin Yoga

  • For deg som har lyst til å undervise Yin Yoga

  • For deg som er åpen for yoga og avspenningsom verktøy

  • For deg som er open minded og interessert i yoga som en spirituell praksis

HVOR OG NÅR KAN
MAN DELTA ?

  • One Slow Yogi tilbyr in-person utdanning primært i Bergen

  • Du kan også bestille utdanningene til yogastudioet ditt, One Slow Yogi reiser gjerne for å komme dit du er

  • Utdanningene tilbys også ONLINE

ER DET AVANSERT ?

  • Det kommer an på hvor du er i livet og på hvilken erfaring du har med å stresse ned og å praktisere rolig yoga

  • Alle nivåer er velkommen, du trenger ikke å mestre noe fra dag en, når noe er nytt tar det tid å lære, så lenge du har erfaring med Yoga og Yin Yoga og kjenner at en fordypning er noe du ønsker deg

  • Det eneste du må ha er et åpent sinn, nysgjerrighet og å være villig til å lære

bottom of page